Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Stavební spoření - Bez poplatku se státní podporou - Nejlepší

Stavební spoření je finanční produkt, který Vám umožní spořit s podporou státu a k tomu získat výhodný úvěr na řešení bytových potřeb. Spořit může každý, bez ohledu na věk. Vyberte si nejlepší stavební spoření.

Charakteristika a popis stavebního spoření bez poplatku

Stavební spoření je účelové spoření spočívající:

Smlouva o stavebním spoření je smlouva, v rámci které se účastník stavebního spoření zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši a prohlásí, zda žádá o přiznání státní podpory. Současně získává možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření za účelem financování bytových potřeb. Doba trvání smlouvy o stavebním spoření se dělí na fázi spoření a fázi úvěru. Uzavřením smlouvy o stavebním spoření začíná první z uvedených fází.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Fáze stavebního spoření spoření

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření si klient sjednává pravidelné měsíční spoření. Jednorázové či mimořádné vklady jsou též přípustné. Účty stavebního spoření jsou vedeny v českých korunách. Pravidelné spoření je navíc optimální pro rychlé splnění jedné ze tří podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření, tzv. bodového hodnocení.

Výše státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně z 20 000 Kč. Při nároku státní podpory na více smluv je státní podpora poukazována přednostně na dříve uzavřené smlouvy. Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce může být převedena z hlediska nároku na státní podporu do následujícího roku. Státní podporu může získat občan ČR, občan EU, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo (orgánem ČR) nebo jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a přiděleným rodným číslem (orgánem ČR).

Nejlepší stavební spoření a státní podpora

Státní podporu vyplatí, pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije celou cílovou částku na bytové potřeby.

Ve smlouvě o stavebním spoření si klient sjedná cílovou částku stavebního spoření, jejíž konkrétní výši si domluví dle svých potřeb (minimálně 40 tisíc korun Kč). Cílová částka představuje součet vkladů, státní podpory, úroků snížených o daň z příjmů a úvěru ze stavebního spoření.

Stavební spoření bez poplatku

Nárok na úvěr ze stavebního spoření klient získá po splnění podmínek:

Bodové hodnocení má cíl spravedlivě stanovit pořadí pro získání úvěru ze stavebního spoření, a to podle přínosu jednotlivých účastníků stavebního spoření do systému stavebního spoření.

Do doby vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření lze poskytnout překlenovací úvěr. V rámci překlenovacího úvěru jsou hrazeny pouze úroky z překlenovacího úvěru, jistina se na rozdíl od úvěru ze stavebního spoření nesplácí.

Výhody stavebního spoření bez poplatku se státní podporou

Podmínky stavebního spoření se státní podporou

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o stavebním spoření

Dokumenty/doklady potřebné k založení produktu

Z hlediska nároku na státní podporu předkládá klient:

Uzavření smlouvy o stavebním spoření

Zájemce o uzavření smlouvy o stavebním spoření se státním příspěvkem podává návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření na tiskopise. Smlouva o stavebním spoření je uzavřena dnem přijetí návrhu. Na základě písemné dohody účastníka lze provést zejména následující změny smlouvy o stavebním spoření:

Zrušení stavebního spoření bez poplatku

Smlouva o stavebním spoření končí:

Bankovní i nebankovní menu

Stavební spoření - Bez poplatku se státní podporou - Nejlepší - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2023 - Kontakt