Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Nejvýhodnější & Nejlevnější Havarijní pojištění - Srovnání

Vyberte si s námi to nejvýhodnější havarijní pojištění. Využijte našeho srovnání havarijních pojištění a vyberte si to, které bude pro vás nejlevnější a s největší mírou krytí.

Nejvýhodnější a nejlevnější havarijní pojištění

V České republice má havarijní pojištění sjednané pouze 18,4 % vozidel. Přitom toto pojištění se vám může mnohokrát vyplatit. Povinné ručení, které je ze zákona povinné vám zaplatí jen škodu na voze někoho jiného pokud jste nehodu způsobili. Oproti tomu havarijní pojištění chrání především váš vůz, tedy v případě, že nehodu zaviníte. Havarijní pojištění navíc chrání i při krádeži, vandalismu či zničení nějakou živelnou událostí.

Přesto je naprosto nezbytné, aby jste si nejvýhodnější a nejlevnější havarijní pojištění sjednali.

Nejčastější omyl je, že je toto nejvýhodnější pojištění drahé a pokud se vám nehoda stane tak vám pojišťovna nezaplatí. Pokud však způsobíte nehodu, kde škody na vozidle mohou dosáhnout mnoha tisíc korun budete rádi, že toto pojištění máte. Rozsah v jakém vám pojišťovna zaplatí je dán podmínkami nejlevnějšího pojištění a také v také výše pojistného plnění. Všechny podmínky jsou uvedené ve smlouvě, takže máte přesnou představu co a jak vám pojišťovna hradí. Většinou hradí i náklady na odtah, půjčovné. Mnoho pojišťoven nabízí také bonusy pokud k nim přejdete z jiné pojišťovny, k povinnému ručení si rovnou pořídíte i havarijní, nebo si ho sjednáte online.

Požádejte ihned o srovnání nejvýhodnějších a nejlevnějších havarijních pojištění.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Nejlevnější havarijní pojištění se vám vždy vyplatí

Další nesmysl je, že když máte starší vozidlo, havarijní se vám nevyplatí.

Havarijní pojištění se nejvíce opravdu vyplatí pro nové vozidlo, to ale neznamená, že starší vozidlo už bychom pojistit neměli. I u těchto vozů, pokud způsobíte nehodu budete na opravu muset vynaložit spoustu peněz pokud ho nebudete mít pojištěné.Většina společností již dnes nabízí za různých podmínek i pojištění na starší vozidla většinou do 10 let.Některé společnosti nabízejí i krátkodobé havarijní pojištění. Srovnejte si nejvýhodnější a nejlevnější havarijní pojištění a zjistíte, že se vám vyplatí.

Velkou chybou, kterou klienti dělají je, že se nezajímají o možnost dalších služeb, rozšíření pojištění apod.Spousta lidí se zajímá pouze o cenu pojištění, ale další aspekty je nezajímají.

Obecné rady při sjednávání havarijního pojištění

Pojmy z Havarijního pojištění - Jak srovnat nejvýhodnější a nejlevnější

Bonus - Jsou to různé slevy pro majitele pojištěného vozu. Tuto výhodu dostanou ti řidiči, kteří za uplynulý rok nezpůsobí žádnou nehodu.

Držitel vozidla - Je osoba, která je zapsaná v technickém průkaze jako majitel.

Kategorizace vozidla - Podle této kategorizace se určuje do jaké kategorie patří pojištěné vozidlo a podle toho se určí výše pojistného. Určuje se podle obsahu motoru, který je uveden v technickém průkaze vozidla.

Hraniční pojištění - Toto pojištění se týká cizinců na území ČR, kteří nemají platnou Zelenou kartu. Mají povinnost uzavřít povinné ručení na dobu pobytu cizozemského vozidla u nás, nejméně však na 15 dní.

Limity - Součástí každé smlouvy o povinném ručení je určení maximálního pojistného limitu, tzv. maximální pojistná částka v případě škodné události.

Kontrola - Kontrolu o povinném ručení provádí stále policie ČR. Každý řidič u sebe musí mít doklad o pojištění, Zelenou kartu, který mu vystaví jeho pojišťovna, v případě cizího vozidla doklad o hraničním pojištění.

Malus - Je opakem k bonusům. Využívají ho pojišťovny pokud řidič často způsobuje dopravní nehody, k navýšení pojištění. Je to především proto, aby řidiči začali být na silnicích více odpovědní.

Pojistitel - Je pojišťovna poskytující povinné ručení a má licenci udělenou ČNB. Její povinností je dostát závazkům uvedených ve smlouvě, kterou pojišťovna uzavírá s klientem.

Pojistník - Vlastník vozidla, uzavírající smlouvu s vybranou pojišťovnou o nejlevnějším a nejvýhodnějším havarijním pojištění.

Pojistné krytí - Zákon stanovuje minimální výše pojistného krytí a to v případě věcných škod do 18 mil. a u škod na zdraví do 35 mil.

Pojištěný - Ze zákona je za pojištěného považována každá osoba, která bude odpovědná za škodu na vozidle. Je to nutné zejména tehdy pokud vlastník vozidla půjčí auto známému či příbuznému.

Poškozený - Zákon stanovuje, že poškozený je takový člověk, který prokáže, že přávě jemu byla způsobena škoda.

Sankce - Dle zákona musí mít každý vlastník vozidla uzavřené povinné ručení, pokud nemá hrozí mu pokuta až 20 000 Kč a zákaz řízení až na jeden rok.

Smlouva - Povinné ručení se uzavírá podpisem písemné smlouvy, její náležitosti upravuje zákon a pro všechny pojišťovny jsou stejné.

Územní rozsah - Povinné ručení se vztahuje na území ČR popřípadě na území jiného státu uvedeného v Zelené kartě.

Zánik smlouvy - Smlouva zaniká např. změnou vlastníka, zničením vozidla, vyřazením z evidence, krádeží.

Změna pojišťovny - Změnit pojišťovnu může klient kdykoliv, musí jen dodržet výpovědní lhůtu.

Zelená karta - Mezinárodní osvědčení o povinném ručení, platící v zahraničí.

Nenechejte nic náhodě - Nejvýhodnější a nejlevnější havarijní pojištění

Nenechávejte nic náhodě a srovnejte si, které havarijní pojištění je pro vás nejvýhodnější a nejlevnější. A ihned si o něj i požádejte online přes internet.

Bankovní i nebankovní menu

Nejvýhodnější & Nejlevnější Havarijní pojištění - Srovnání - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2023 - Kontakt