Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Koupě Ready Made s.r.o. - Finanční poradenství, poradce, asistence

Prodávat a kupovat lze skoro vše, zboží, služby, ale i samotné firmy. Ani na tom není nic neobvyklého u existující, prosperujících či neprosperujících firem, ale také lze koupit firmu s tím, že chcete začít podnikat od bodu "nula". Znáte projekt Ready Made s.r.o.?

Společnost s ručením omezením ihned - Bez čekání

Ready Made s.r.o. znamená mít hotovou a připravenou, v našem případě společnost s ručením omezeným. Zkrátka jde o založení firmy určené k prodeji. My obstaráme veškerou administrativu ke vzniku nové společnosti s.r.o.

Založení firmy stojí nejen peníze, ale i spoustu administrativy. Čas jsou peníze a v podnikání to platí dvojnásob, s naší firmou můžete začít podnikat ihned. Ready Made s.r.o. znamená, že společnost je již hotová, v obchodním rejstříku je zapsána, byla založena pouze za účelem dalšího prodeje, nemá žádné závazky ani pohledávky, má splacený základní vklad a nikdy nevykonávala žádnou činnost. Ready Made s.r.o. je pro vás mít firmu za pouhých 45 minut.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Finanční poradenství a asistence se založením s.r.o.

Podnikání je i o tom, jak dokážete hospodařit s finančními prostředky. Značná část se samozřejmě věnuje na výrobu, mzdy, zkrátka na přímé náklady pro podnikání, ale další část je spojená i s režijními náklady. Ty sice přímý zisk nenesou, ale nelze se bez nich obejít. Takovými náklady může být i kancelář, tedy nájem, energie, vybavení, sekretářka a podobně. Pro mnohé podnikatele je taková služba přepychem, ale přesto se bez ní neobejde. Proto existuje služba tzv. virtuální sídla.

Sídlo firmy v Praze - Ready Made s.r.o.

Mít sídlo firmy v Praze, nebo v jiném velkém městě, přináší mnohé výhody. V prvé řadě to je lukrativní adresa, která zvedne prestiž firmy, dále virtuální sídla stojí zlomek nákladů oproti skutečným kancelářím v této oblasti, můžete si zde pronajmout prostory k jednání s úřady i jinými podnikateli a navíc se zde vyřizují základní služby, jako jsou pošta, telefony a podobně. Virtuální sídla kanceláře můžete mít nejen v Praze 1,2,4,10, ale také v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci a i na Slovensku v Bratislavě.

Založení s.r.o. - Poradenství a asistence

Založení s.r.o. společnosti s ručením omezeným je až konečným aktem po předcházejících složitých přípravách. V české právním řádu je celá řada typů společností. Záleží vždy na mnoha okolnostech, ale zejména je určující počet osob, které budou v dané společnosti podnikat a dále na předmětu činnosti a finančním vkladu atd. Společnost s ručením omezeným funguje tak, že majitelé ručí za své závazky majetkem, jak vyplývá už ze samotného názvu. Základní listinou při zakládání je společenská smlouva, ve které se uvedou všechny nezbytné údaje.

To znamená jména a adresy všech společníků a dále jejich funkce v nově založené s.r.o., tedy kdo je jednatelem, kdo je oprávněn za s.r.o. jednat a podepisovat listinné podklady, od nejrůznějších smluv dohod až po finanční výdaje, případně bankovní i nebankovní listiny. Tento fakt je uveden v obchodním rejstříku a je pak vodítkem a informací pro všechny subjekty, které se z něho mohou dozvědět, s kým mají jednat, aby se předešlo případné neplatnosti jakýchkoliv ujednání. Dalším dokladem potřebným pro budoucí podnikání je živnostenský list. Ten je vydáván příslušným živnostenským úřadem dle sídla s.r.o. a vedle výpisu z obchodního rejstříku je stěžejním dokladem, bez kterého žádná společnost nesmí podnikat. Spolu s výpisem z obchodního rejstříku budete živnostenský list muset předkládat i například při žádosti o úvěr u kteréhokoliv bankovního domu.

Pomoc a asistence formou poradenství při založení firmy

Kdo se obává všech uvedených kroků a nemá zrovna chuť absolvovat jednání na příslušných úřadech, nebo chce jednoduše ušetřit čas a nervy, má dnes možnost přenechat tyto formální a nudné záležitosti specializované firmě. Ta za vás vyřídí vše od samotného počátku až do konce. To znamená, že vám sepíše zakladatelskou listinu-smlouvu, projedná zápis u notáře, vyplní všechny potřebné formuláře a nakonec podá žádost o zápis do obchodního rejstříku a pochopitelně za vás vyžádá i výpis z obchodního rejstříku, který je nejdůležitějším potvrzením o tom, že vaše nově vzniklá s.r.o. je založena. Vy se mezi tím můžete věnovat plně přípravám na podnikání a prakticky firmu rozjet, aniž byste se zdržovali se všemi formalitami.

Vedení účetnictví i u Ready Made s.r.o.

Účetnictví je v dnešní době nástroj nezbytný pro všechny firmy, ať už začínající, či vyspělé. Slouží pro vedení účetnictví toků firmy a má svá pevná pravidla. Rozeznáváme dva druhy účetnictví – finanční a manažerské. To finanční slouží pro externí subjekty, například je-li firma kótovaná na burze, investory bude zajímat její výroční zprávy a hospodářská data z jednotlivých kvartálů. Naopak manažerské účetnictví slouží hlavně pro rozhodování vnitřních záležitostí společnosti a to ve všech jejích vrstvách. Do roku 2004 se u nás pro účetnictví používal také název podvojné, kde byly na jednu položku zapsány dva subjekty v kolonkách „Má dáti“ a „Dal“. Kupříkladu zaplatí-li obchod fakturu dodavateli, do účetnictví si na straně „Dal“ připíše obchod uhrazenou částku a na straně „Má dáti“ si částku zaznamená dodavatel. Zařídíme vedení účetnictví i u Ready Made s.r.o. společností.

Počátek účetnictví nalezneme již v pravěku, kdy se před vznikem písma pomocí zářezů do kusů dřeva značil počet majetku či dobytka. U psané formy byli průkopníky Římané, které ve své době již používali několik propojených účetních knih. Nejstarším dochovaným je podvojné účetnictví, které se dochovalo ze 14.století z Janova. Itálie byla v době renesance obchodní velmocí. Systémy účetnictví se posléze vyvíjeli až do dnes, podle toho, co chtěl kdo sledovat.

K účelům účetnictví se také vynalézali různé pomůcky. První mechanickou sčítačku, Pascalinu, vytvořil Blaise Pascal pro svého otce, který byl daňovým výběrčím. Byla prvním předchůdcem počítačů, které jsou dnes dominantní i v oboru účetnictví. Programů pro záznam finančních toků je dnes požehnaně a jsou ve většině případů placené. Proto vybírejte obezřetně a vždy si vše pečlivě vyzkoušejte.

Máte-li zájem o další informace o Ready Made společnostech, kontaktujte nás.

Bankovní i nebankovní menu

Koupě Ready Made s.r.o. - Finanční poradenství, poradce, asistence - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2023 - Kontakt