Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Investujte do domů z exekuce - Koupě v nedobrovolné dražbě

Investujte minimální částku 30 000 Kč a získejte pravidelnou rentu. Investice bude do domu zabaveného z exekuce - koupeného v nedobrovolné dražbě. Nemusíte investovat celou částku potřebnou na koupi domu. Můžete investovat již od 30 000 Kč. Více informací? Kontaktujte nás.

Výhody při investici do domů z exekuce

Vítáme Vás na serveru s výhodnou nabídkou prodeje nemovitostí nebo investice do nemovitostí z dražby. Kromě toho nabízíme i půjčky proti zástavě nemovitosti, resp. investování do nich. Máte-li zájem levně koupit nemovitost, můžeme rovněž pomoci. Pokud chcete výhodně investovat a jako zajištění dostat nemovitost do zástavy, můžeme pomoci. Potřebujete-li vyplatit z exekucí, pomůže Vám penězi našich investorů. Máte-li zájem spolupracovat, více informací vám rádi sdělíme na naší kontaktní lince či online.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Daňové aspekty investice proti zástavě nemovitosti

Citace rozboru: K provozování poskytování půjček proti zástavě nemovitosti není nutná zvláštní bankovní licence ani povolení Ministerstva financí. Společnost – nepřijímá vklady od veřejnosti ani neposkytuje úvěry. Živnostenská výbava je plně dostačující pro potřeby poskytování půjček se zajištěním nemovitostí. Máte zájem o investice do domů z exekuce? Investujte do nich s námi koupí v nedobrovolné dražbě.

Veškeré výnosy z půjček jsou považovány za výnos z finanční činnosti, a proto nepodléhají odvodu DPH. Otázku uplatnění nákladů a odpočtu DPH (pouze u právnických osob a fyzických osob- podnikatelů) je nutno konzultovat s daňovým poradcem. DPH je nutno vyúčtovat (a uhradit) při prodeji nemovitosti, která byla kolaudována v po r. 2004.

Nemovitosti nejsou považovány za finanční majetek. Nemovitosti jsou považovány za hmotný majetek pouze při převodu vlastnictví k nemovitosti (prodeji).

Není při poskytnutí půjčky povinnost uhradit daň z převodu nemovitostí. V případě, že správce daně tuto daň vyměří, má dle zákona a smlouvy o zajišťovacím převodu práva za povinnost tuto daň uhradit dlužník. Teprve v případě, že nebude daň z převodu nemovitosti uhrazena dlužníkem, vyměří správce daně povinnost uhradit daň nabyvateli nemovitosti (jako tzv. ručitelská daň). V případě, že je nemovitost převedena v rámci prodeje, má převodce za povinnost daň z převodu nemovitosti uhradit. Nabyvatel je opět v pozici ručitele vůči správci daně.

Daň z převodu nemovitostí se neplatí ani jednou (tj. ani při počátečním podpisu smluv a převodu půjčky dlužníkovi, ani při konečném vyúčtování a vrácení půjčky spolu s příslušenstvím /ať již řádném nebo předčasném/).

V případě, že dlužník poruší splátkový kalendář (resp. ujednání ve smlouvě o půjčce o vrácení půjčky), nastává dlužníkovi (resp. věřiteli jako „ručiteli“) zákonná povinnost uhradit daň z převodu nemovitostí (3% z výše znaleckého odhadu, příp. kupní ceny, resp. výše půjčky).

Nebude příslušný správce daně (Finanční úřad) vyměřovat dodatečnou daň za pronájem nemovitostí v případě, že zajišťovací převod zajišťuje poskytnutou půjčku. Zcela jiná situace nastane, když dlužník přestane platit, zástava bude nevratně převedena na nabyvatele. V takovém případě má uživatel nemovitosti za povinnost hradit nájemné a nabyvatel má za povinnost tento příjem zdanit /správce daně předepisuje tržní nájemné – bez ohledu na to, zda je či není sjednáno a bez ohledu na to, zda je či není uhrazeno/.

Rozdíl ve zdanění rozdělení zisku společníka společnosti s ručením omezeným a akcionáře akciové společnosti není.

Sdělte nám, prosím, o co máte zájem

Získat výnos ze svých peněz. Kontaktujte nás a investujte do nemovitostí z exekucí. nemáte zájem o investice? Nabízíme služby i v dalších finančních oblastech.

Bankovní i nebankovní menu

Investujte do domů z exekuce - Koupě v nedobrovolné dražbě - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2023 - Kontakt